Joensuun Kotien Puolesta ry:n kaikkea toimintaa ohjaa osallisuus ja vapaaehtoisuus. Avainsanat toiminnassamme ovat ilo, huvi ja osallisuus. Tavoitteena on lähimmäistemme, jäsentemme ja vapaaehtoistemme hyvinvoinnin lisääminen. Toiminnan painopiste on alueellisessa työssä, jossa kohderyhminä ovat erityisesti lapsiperheet ja ikäihmiset. Joensuun Kotien Puolesta ry toteuttaa työtä alueellisten yhteistyökumppaneittensa ja muiden KP jäsenjärjestöjen kanssa omien vapaaehtoisresurssiensa puitteissa. Kaikessa työssämme pyrimme yhteisöllisyyden lisäämiseen ja matalan kynnyksen ennaltaehkäisevään toimintaan. Pyrimme myös sukupolvien välisen kanssakäymisen vahvistamiseen. Työssämme keskitymme toimintaan, joka käytettävissä olevilla resursseillamme on mahdollista ja vaikuttavaa. Kaikessa toiminnassamme kestävä kehitys on perusperiaatteitamme. Jotta vision tavoitteet toteutuvat, huolehdimme hyvin vapaaehtoisistamme ja varmistamme heille mahdollisuuden onnistua ja tuntea iloa. Kotien Puolesta – toiminta kohdistuu erityisesti muita heikommassa asemassa olevien elämänlaadun parantamiseksi. Järjestämme jäsenillemme liikuntamahdollisuuksia sekä muuta aktivoivaa ja virkistävää toimintaa kuten juhlia ja retkiä.

Torstaikerho

Iltapäiväkerhomme jatkaa toimintaansa Kansalaistalolla joka toinen torstai alkaen klo 13.00. Kerho toimii virkistävänä kohtaamispaikkana iltapäiväkahvien merkeissä.

Paikkana Joensuun Kansalaistalo os. Torikatu 30
Arja ja Merja toimivat siellä vetäjinä.

Olemme valmiit perustamaan uusia kerhoja ja harrasteryhmiä tarpeiden mukaan, myös Joensuun ulkopuolelle. Etsimme edelleen innostuneita vetäjiä kerhoihimme.
Tulethan mukaan iloiseen joukkoomme! Maskisuositus!

 

Seuraavat kerhokerrat: